KORESPONDENČNÍ HLASOVÁNÍ

Výsledky korespondenčního hlasování uskutečněného od 17.4. do 27.5. 2008.


Dne 1.6. 2008 provedl výbor sečtení hlasů a vyhodnocení korespondenčního hlasování s těmito výsledky:

Z celkového počtu 90 (100%) vlastníků  se hlasování zúčastnilo 84 účastníků ( 93,33 % ) s platným hlasovacím lístkem, 2 účastníci ( 2,22% ) s neplatným hlasovacím lístkem ( byli vyřazeni z hlasování)  a 4 účastníci ( 4,44% ) se hlasování nezúčastnili. Výbor konstatoval, že lze v korespondenčním hlasování rozhodovat.


                                                     
                                                       Počet odevzdaných platných hlasů


                                                       Počet odevzdaných neplatných hlasů


                                                       Neodevzdané hlasy


Návrh č.1     Rekonstrukce rozvodů STA na příjem digitálního vysílání DVB-T .

Návrh byl přijat  -  pro hlasovalo 75 hlasů, tj. 83,33% .


Návrh č.2     Úprava  el. instalace osvětlení společných prostor ( ovládání osvětlení pohybovými senzory nezávisle po patrech) .

Návrh byl přijat  -  pro hlasovalo 79 hlasů, tj. 87,78%.


Návrh č.3     Montáž  rozvodů kabelové televize UPC ve společných prostorech domu .

Návrh nebyl přijat  -  pro hlasovalo 55 hlasů, tj. 61,11%.


Návrh č.4    Oprava  dveří ve sklepních prostorech .

Návrh byl přijat  -  pro hlasovalo 71 hlasů, tj. 78,89%.


Návrh č.5     Vymalování společných prostor domu .

Návrh byl přijat  -  pro hlasovalo 76 hlasů, tj. 84,44%.


Návrh č.6    Montáž  systému tzv. domácího telefonu s elektrickým  zámkem dveří vchodu do domu.

Návrh nebyl přijat  -  pro hlasovalo 49 hlasů, tj. 54,44%.


K dosažení přijetí návrhu bylo zapotřebí alespoň 75% hlasů pro daný návrh z celkového počtu 90 hlasů.Výbor všem zúčastněným vlastníkům děkuje za spolupráci na korespondenčním hlasování.Ing. Richard Dlouhý                               Martin Eliášek                                  Eduard Vachata

Předseda výboru                              místopředseda výboru                            člen výboru
Zpracoval dne 1.6.2008:   Martin Eliášek

Začátek hlasování 17.4.2008        Konec hlasování 27.5.2008


Podklad pro dubnové korespondenční hlasování

Položky, které budou předmětem hlasování jsou označeny červenou barvou.

Příloha: dopis firmy AB one s.r.o. o možnosti připojení kabelové televize UPC.

Základní plán rekonstrukcí SVJ Mochovská 521-525


· Dokončení modernizace výtahů - vchod 521

· Zakrytí výtahových šachet dle požadavku EU

· Nová dřevěná madla u zábradlí na chodbách

· Doplnění označení schodišť fotoluminiscenčními terčíky

· Rekonstrukce rozvodů STA a předělání na digitální vysílaní DVB-T

· Dokončení rekonstrukce elektrických rozvodů ve společných prostorech domu (výměna světel a všech vypínačů, schodišťové vypínače budou osvětlené, nová instalace), možnost ovládání osvětlení společných prostor pomocí pohybových senzorů

· Zdarma montáž rozvodů kabelové televize UPC

· Oprava dveří ve sklepních prostorech

· Výměna oken a balkónových dveří za plastová v bytech a ve společných prostorech domu

· Nové vchodové dveře, a to všechny tři pro každý vchod

· Vymalování společných prostor (chodby, sklepy)

· Zateplení domu-nová fasáda, natření plechových lemů u balkónů a natření okapových rourPostup rekonstrukcí je řazen chronologicky a je nutné ho dodržet z technických důvodů. Poslední tři body je možno sdružit do jedné zakázky (z technického hlediska vhodnější).


Celková odhadovaná cena výše uvedených prací se předpokládá ve výši 7 mil Kč, doba realizace 5 let. Cena a doba realizace se může v budoucnu měnit dle budoucích cen na trhu, a také v závislosti na výši DPH.